ROYAL

SA NEOGRANIČENIM
VEKOM TRAJANJA

IDEALNO REŠENJE ZA ŠTO DUŽI VEK TRAJANJA KANAPA

Još sadrži:
Valjke za kretanje kanapa u srednjem, vučnom profilu, Valjak za kretanje srednjeg vučnog profila po donjoj vodilici sa silikonskim gumicama.

DETALJI

Patentirani sistem komarnika ROYAL Klizni profil sadrži dva kanala.

EUROPEAN PATENT EP2759673 DE, NL, ES, CR, HU, UK, SK, RO, FR, SR, IT

EUROPEAN PATENT EP3092362 UNDER GRANTING

ΤΙΤΑΝΙUM

MREŽOM, GUSENICOM DOLE I OPRUŽNIM SISTEMOM GORE

Ovaj komarnik je dizajniran da mreža kad se odmota, ide ravno, celom dužinom do kraja.

DETALJI

PREDNOSTI

Može da ima specijalnu komponentu protiv vetra.

Ovaj horizontalni komarnik poseduje ojačanu oklagiju na koju se mreža namotava.

ROYAL 32

SA VIDLJIVOM DONJOM
METALNOM SAJLOM

IDEALNO REŠENJE ZA ŠTO DUŽI VEK TRAJANJA KANAPA

Poseduje::
točkići na vrhu i dnu klizećeg profila i valjak na dnu klizeće šine.

DETALJI

Patentirani sistem ROYAL komarnika ima dve komore na klizećoj šini.

PATENT ROYAL European Patent pending ΕP 2759673 World wide Patent pending WO2015/079267

KRILNI KOMARNIK

KRILNI KOMARNIK-AMERIČKA VRATA SA ŠARKOM KOJA U SEBI SADRŽI OPRUGU I MAGNETOM KOJI OMOGUĆUJU SIGURNO ZATVARANJE VRATA.

Ovaj komarnik se proizvodi od aluminijumskih profila.
Idealan za balkonska i ulazna vrata.
Profili se lako spajaju sečenjem pod uglom od 45 stepeni i stezanjem metalnih ugaonih pojnica inbus ključem.

Donji deo komarnika je “parapet”, odnosno lajsna koja sprečava oštećenje mreže nogom. Mreža je zategnuta plastičnim lajsnama.

DETALJI

Ovaj komarnik je dizajniran tako da montaža i demontaža bude olakšana radi skladištenja komarnika u zimskim mesecima.

ROYAL 32 MAXIMUM

SA VIDLJIVOM DONJOM
METALNOM SAJLOM

IDEALNO REŠENJE ZA ŠTO DUŽI VEK TRAJANJA KANAPA

poseduje:
točkići na vrhu i dnu klizećeg profila i valjak na dnu klizeće šine.

DETALJI

Patentirani sistem ROYAL komarnika ima dve komore na klizećoj šini.

PATENT ROYAL European Patent pending ΕP 2759673 World wide Patent pending WO2015/079267

KOMARNIK HORIZONTALNOG KRETANJA

Ovaj komarnik sadrži oprugu koja olakšava svakodnevnu upotrebu.

Može se upotrebiti na svim tipovima otvora, na novim i starim stambenim objektima, ulazna vrata, prozore i balkonska vrata.

Sa dobro izvedenom ugradnjom, garantujemo kvalitetnu zaštitu, ne samo od komaraca, već i od drugih insekata.

DETALJI

Ovaj komarnik je posebno dizajniran tako da ga starije osobe i deca mogu lagano upotrebljavati.

PIETTA 32 & 22

WITH SIDE ROPE
(NON-VISIBLE)

VALJCI I ROLERI NA GORNJOJ I DONJOJ STRANI SMANJUJU TRENJE I OMOGUĆAVAJU DUŽI VEK TRAJANJA KOMARNIKA

Ovaj pietta komarnik sadrži 2 BOČNA VALJKAdesno & levo na donjoj strani a na gornjoj strani 1 VALJAK koji smanjuje TRENJE kanapa.
Kanapi na donjoj strani su odignuti od vodilice 6mm što omogućava manje skupljanje prašine.
Ovaj komarnik, na donjoj strani, sadrži još jedan DONJI VALJAK centralni koji omogućava lakše klizanje vučnog profila po vodilici.

DETALJI

ČISTEĆE VODILICE
ZA ČIŠĆENJE U DONJOJ ŠINI

PATENT PIETTA
European Patent
EP 2549053 B1

KOMARNIK VERTIKALNOG KRETANJA SA STOPERIMA

Uz ovaj komarnik postoji opcija uporebe kočnice-usporivača.

Može se upotrebiti na svim tipovima otvora, na novim i starim stambenim objektima, ulazna vrata, prozore i balkonska vrata.
Komarnik vertikalnog kretanja je idealan za balkonska vrata.
Možemo zatvoriti otvore širine 3m pomoću ojačane oklagije komarnika (Profil sadrži više zubaca) na koji se namotava mreža.

DETALJI

Ovaj komarnik je posebno dizajniran tako da ga starije osobe i deca mogu lagano upotrebljavati

PIETTA 22 & 32

SA BOČNIM-
NEVIDLJIVIM KANAPIMAΙ

DETALJI

ČISTEĆE VODILICE ZA ČIŠĆENJE U DONJOJ ŠINI

PATENT PIETTA European Patent EP 2549053 B1

KOMARNIK VERTIKALNOG KRETANJA KLIK - KLOK

Možemo obezbediti i sistem sa povratnom kočnicom

Može se postaviti na sve tipove vrata, prozora, francuskih balkona, bez obzira da li je zgrada nova ili renovirana.

DETALJI

PREDNOSTI

Vertikalni komarnik sa oprugom je sjajan proizvod, posebno za vrata na francuskim balkonima, gde možemo pokriti prostor do 3 metra širine, zahvaljujući ojačanom kanapu, koji je otporan na vetar u više slojeva.

PIETTA 22

PIETTA-RAM

DETALJI

ZAŠTIĆEN PATENTIRANI SISTEM

Ovaj sistem sprečava gomilanje prljavštine i produžava vek kanapa

KOMARNIK VERTIKALNOG KRETANJA SA ZAVRŠNOM 32mm

Ovaj tip komarnika, dimenzija kao dimenzije prozora, se ugrađuje direktno na stolariju.

DETALJI

Komarnik se zabravi na donjem delu sa posebnim profilom koji spaja 2 vertikalne vodilice.

PIETTA

SA RAZDELNIM POKRETNIM STUBOM

Razdelni pokretni stub štiti mrežu od ispadanja iz vodilica. Dostupne širine su od 1,4 do 5m.

Stub (pokretni)se može pomerati nesmetano sa jednog na drugi kraj.

DETALJI

Ovaj tip inovacije omogućuje duži vek trajanja komarnika.

EUROPEAN PATENT EP 2986802 DE, ES, NL, IT

KIT FIKSNI KOMARNIK SA MAGNETIMA

SADRŽAJ PAKETA

DETALJI

KLIZNI KOMARNIK

DETALJI

EL GRECO

SA GUSENICOM U DONJEM | KANAPOM U GORNJEM DELU

Sa kvalitetnom gusenicom u donjem delu.(škorpionov rep)

Gusenica je napravljena od novih kvalitetnih materijala, izdržljivih, otpornih na raspadanje.

Tehnologija gusenice (škorpionov rep)
Sa tehnologijom škorpionovog repa imamo olakšan prolaz i pristup radi čišćenja. Ovaj komarnik nema aluminijumsku donju vodilicu nego plastični vodič visine 4mm.

DETALJI

Bez opružnog mehanizma
Ovaj tip komarnika bez opružnog mehanizma je posebno pogodan za decu i starije osobe.

PATENT EL GRECO World wide Patent pending WO2015/079267

PLISSE

S GUSJENICOM U GORNJEM I DONJEM DIJELU

Komarnik PLISSE je idealan za upotrebu u kućama, hotelima, bolnicama, kuhinjama restorana i Nza poslovne objekte nevezane za ugostiteljsku struku.

DETALJI

Zatvoren komarnik onemogućava prolaz insekata putem:

magnet & četkica

logo

IDECO SRB DOO

10th km of Egnatia Odos Veria – Thessaloniki
P.O. 59100, Veria, Greece
Τ +30 23310 97058& +3023310 97158
F +30 23310 97400