• 23

  • Mar

  • 2015

IDECO UČESTVUJE NA INFACOMA 2015

Zajednička tačka za sve kompanijei profesionalce u sektoru građevine, sa predlozima inovativnih rešenja gradnje i proizvoda , INFACOMA po 32. put postaje važan činilac za industrije i poslovne ljude.

Zajednička tačka za sve kompanijei profesionalce u sektoru građevine, sa predlozima inovativnih rešenja gradnje i proizvoda , INFACOMA po 32. put postaje važan činilac za industrije i poslovne ljude.

logo

IDECO SRB DOO

10th km of Egnatia Odos Veria – Thessaloniki
P.O. 59100, Veria, Greece
Τ +30 23310 97058& +3023310 97158
F +30 23310 97400